Trommesirkel i skolen


Pedagogisk Trommesirkel

DrumFun - Trommesirkel  

Rytme, mestring og samspill

Elever (og lærere) få bli med på en rytmisk jam time. I løpet av kort tid forvandles klassen til et rytmisk „orkester“, der alle er deltakende. 

En trommesirkel er kreativ musisering, med sentrale elementer som improvisasjon, lytting, imitasjon og samspill.  Ved hjelp av enkle oppgaver og øvelser, oppstår raskt et inkluderende rytmisk samspill, i glede og konsentrasjon. Trommesirkelen handler ikke om å være best eller om å prestere, det finnes ikke rett og galt.  Uten forkunnskaper kan alle delta og musisere sammen på lik linje. Elevene vil oppleve mye mestringsglede, samtidig som de får nye utfordringer og ferdigheter.

 

Trommesirkel - „Drum Circle“ er et konsept som ble utviklet av bl.a. amerikanske Arthur Hull. Det har blitt en veldig populær aktivitet på skoler i mange land. Drum Circle-konseptet byr på muligheten å kunne musisere med en hel skoleklasse, eller større grupper i løpet av kort tid og med stor mestringspotential for alle deltakere. 

Klassen blir ledet med lett forståelige signaler, vi finner en felles puls og groove, samt at vi lager egne rytmer, som kan bli til en enhet sammen med de andre. 

Elevene utfordres til samarbeid, lytting og kreativitet. Gleden over å lykkes med å skape musikk sammen, gir naturlig motivasjon til å opprettholde og utvikle samspillet.

Trommer og rytmeinstrumenter engasjerer og begeistrer og er lett å spille på.

DrumFun - Trommesirkel er en trommeworkshop som viser, at det å lage rytmer og musikk sammen gir en positiv felleskapsopplevelse, det skaper samhørighet og trivsel.

 

Instrumenter

Kirsten stiller med både djembe-trommer og rytme-instrumenter fra hele verden for hele skoleklassen.  Selv spiller hun på en afrikansk basstromme og afrikansk djembe-tromme.

Elevene blir kjent med instrumenter fra bl.a. Afrika, Asia, Latin-Amerika og Europa.

Vi har 5 grupper rytme-instrumenter i „instrumentkarussel“.

 

Antall elever : 20 30 elever per trommesirkel.

Fra 3. - 7. klassetrinn (ved ønske også 1.- 2. trinn med eget opplegg)

 

En stor trommesirkel med opp til 70 deltakende personer er også mulig.

Vi stiller da med en ekstra musiker som spiller basstromme.

 


Klassen som et orkester!